Breaking News:

Klubski večer

ob petkih od 21:00 naprej


Knjižnica je odprta

ob sredah 18:00 - 20:00


Tečaj slovenščine 2017/18

začetniški: ob ponedeljkih 18:00-19:30 h nadaljevalni: ob ponedeljkih 19:30-21:00 h


Vaje klubskega zbora

ob sredah 19:30 - 22:00


KSŠŠD » Kaj je klub » 

Kaj je klub

KSŠŠD je subvencionirano društvo koroško slovenskih študentk in študentov na Dunaju. Na vsakoletnem občnem zboru na novo izvolimo odbor, ki skrbi za kulturne, politične in družabne dejavnosti Kluba.


Trenutno smo v odboru:

Predsednica:
Jana Trap

Podpredsednik:
Jakob Stadler

Tajnika:
Kati Schellander in Benjamin Butej

Računovodja:
Gregor Novak

Knjižičarja:
Julija Urban in Flo Jordan 

Odbor:
Gregor Trap
Dominik Metschina
Damian Leben
Thomas Mayrhauser
Niko Jelen
Simon Srienc
Bernhard Jordan

Razširjeni odbor:
Matic Germovšek
Benjamin Mesner
Miro Verdel

Preglednika:
Gabriel Stern
Mira Stadler

Klub je aktiven predvsem na področju kulture in politike, organizira diskusije, branja, koncerte, filmske večere in se vrh tega udeležuje pri raznih akcijah in manifestacijah solidarnostnega in protivojnega gibanja.

Poleg tega se trudimo, da bi krepili sodelovanje med slovenskimi študentskimi in mladinskimi organizacijami v Avstriji ter z drugimi organizacijami in posamezniki, ki se zavzemajo za v 7. členu ADP zagotovljene pravice koroških Slovencev.

Zgodovina KSŠŠD

1923: peščica slovenskih študentov s Koroške ustanovi Klub, takrat še pod imenom „Klub slovenskih koroških akademikov na Dunaju“.

Prvi predsednik je bil Zdravko Zwitter, čigar zasluga je bila ustanovitev „Dunajskega krožka“, ki naj bi povezoval vse na Dunaju živeče Slovence. Krožek je imel poleg pevske, tamburaške in dramske skupine tudi slovensko nedeljsko šolo. Klubske sestanke so imeli v korekturni sobi češke tiskarne v petem okraju, kjer so klubaši korigirali „Koroškega Slovenca“, ki so ga takrat tiskali dunajski Čehi.

Leta 1941, po napadu na Jugoslavijo, so nacisti prepovedali vsa še obstoječa slovenska društva, med njimi tudi Klub slovenskih koroških akademikov na Dunaju. 16 članov Kluba je med 2. svetovno vojno izgubilo svoje življenje.

1946 so Klub znova ustanovili. Ker niso imeli lastnih prostorov, so se študentje srečavali v kavarnah. Možnosti delovanja so bile temu primerno omejene.

Leta 1960/61 je dal Hrvaški akademski klub svoje prostore enkrat tedensko na razpolago Slovencem.

1961 se je Klub preselil v novo ustanovljeni študentski dom „Korotan“, v istem letu se je Klub preimenoval v „Klub slovenskih študentov na dunaju“. Število klubašev se je hitro povečevalo in tudi stiki z dunajsko javnostjo so se krepili - znana sta obiska Klausa in Kreiskega.

V drugi polovici šestdesetih let se je začela t.i. študentska revolta, ki je vplivala tudi na slovensko mladino. Klubaši so se vedno bolj zavedali pomembnosti drugih svetovnih problemov, hkrati pa so iskali tudi pot iz stagnacije manjšinskega vprašanja in s svojim delovanjem vplivali na okostenele politične strukture koroških Slovencev.

1970 so nekateri klubaši ustanovili politično glasilo „Kladivo“, in z njim sprožili napisne akcije na Koroškem, kjer so enojezičnim krajevnim napisom dodali slovenska krajevna imena. Obe centralni organizaciji sta se najprej od teh akcij distancirali, toda slovensko prebivalstvo na Koroškem se je z njimi solidariziralo.

1971 je Klub končno dobil svoje lastne prostore v Mondscheingasse 11, v sedmem dunajskem okraju, kjer se še danes nahaja.

Klubašinje in klubaši so se začeli zavedati, da se bodo edinole z manjšnskim vprašnjem na Dunaju izolirali in se vedno bolj vključevali v mednarodno solidarnostno in v avstrijsko socialno-politično gibanje.

1973 je klub organiziral prvo množično demonstracijo za izpolnitev 7. člena ADP in pomagal pri bojkotiranju ugotavljanja številčnosti manjšine leta 1976.

1980 je Klub prvzel tajništvo vseavstrijskega antifašističnega komiteja in s tem korakom poglobil stike s Slovencem naklonjenimi avstrijskimi organizacijami. Tudi v protivojnem in mirovnem gibanju so se klubašinje in klubaši angažirali.

© 2008-2021 KSŠŠD - Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, Mondscheingasse 11, 1070 Wien/Dunaj