Breaking News:

Klubski večer

ob petkih od 21:00 naprej


Knjižnica je odprta

ob sredah 18:00 - 20:00


Tečaj slovenščine 2017/18

začetniški: ob ponedeljkih 18:00-19:30 h nadaljevalni: ob ponedeljkih 19:30-21:00 h


Vaje klubskega zbora

ob sredah 19:30 - 22:00


KSŠŠD » Knjižnica » 

Prisrčno pozdravljeni.......v knjižnici KSŠŠD!

KSŠŠD je lastnik največje samostojne knjižnice s slovenskim gradivom na Dunaju. Trenuntno hrani okoli 6000 samostojnih knjig, približno 40 naslovov periodičnih publikacij in več kot 100 filmskih medijev.

Mejnik v razvoju je bilo leto 2008, tedaj se je knjižnica vključila v slovensko knjižnično mrežo na platformi COBISS (Sigla: 55910). S tem korakom nam je bila omogočena standardizirana in vzajemna obdelava knjižničnega gradiva, pri tem pa smo lahko začeli z izdelovanjem online kataloga.

Poleg slovenske literature in prevodov sega skoraj na vsa področja znanosti, težišče strokovnega gradiva je posvečeno tematiki manjšin po celem svetu. Kot del knjižnice je bila na novo uvedena slovenska mediateka, pri čemer smo arhivirali obstoječi filmski material.

Obiskovalcem so na razpolago tri čitalniška mesta in računalnik z dostopom do interneta.

Knjižnica je za javnost odprta vsako sredo od 18. do 20. ure.


Izposoja na dom je mogoča na podlagi članstva v KSŠŠD.

Gradivo je dostopno takoj, išče se ga pa lahko preko interneta v elektronski bazi podatkov COBISS.


Vodja knjižnice:
Simon Srienc

knjiznica(at)ksssd.org

elektronska baza podatkov COBISS

© 2008-2022 KSŠŠD - Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju, Mondscheingasse 11, 1070 Wien/Dunaj